Vår

Startsidan / Vår miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi på tar vårt ansvar

för de miljöpåfrestningar som uppstår i verksamheten vi bedriver genom att ständigt jobba för att

Aktivt minska vår miljöpåverkan.

 

Vi väljer

i den mån det går EKOLOGISKT och LOKALT producerade råvaror

Vi anpassar

våra menyer efter SÄSONG och TILLGÅNG på råvaror

Vi ser till

att KÄLLSORTERA så mycket som möjligt av vårt AVFALL

Vi som
arbetar på

Jobbar gemensamt för att aktivt öka miljötänket och kompetensen hos den egna personalen.

Ser till att vårt miljöarbete är en naturlig del av det dagliga arbetet.

Informerar våra leverantörer, samarbetspartners och gäster om våra värderingar.

Vi är väldigt stolta över vårt
ISO-certifierade miljöledningssystem.

Jobbar för att 

Tillämpa en helhetssyn den miljöpåverkan våra tjänster ger upphov till och göra val som är skonsamma mot miljön.

Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete.

Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.

Marknadsföra Event- och Cateringtjänster med bästa miljöegenskaper.

Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav, dvs miljölagstiftning samt föreskrifter. Vi vill gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.

Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.

Uppfylla vår miljöpolicy genom att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljö-aspekter och uppnå ständiga förbättringar. Detta genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.

VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av Matakademin i Stockholm AB samt Festvåningen Muren AB samt att den är tillgänglig för allmänheten

Vår
miljöpolicy

är ett  långsiktigt åtagande
som skall förverkligas etappvis
för en mer  hållbar framtid.

 

@Systerobror-RESTAURANG