Syster o bror

Startsidan / Catering / Om oss

Catering

Vår matfilosofi:

Syster o bror catering jobbar främst med fasta kunder på lång sikt där vi lär känna kunden och kan anpassa oss efter deras behov.

Vår verksamhet grundar sig i det traditionella och genuina. Fokus ligger på Nordiska tillagningstraditioner och råvaror och vi vill gärna främja lokala producenter om så är möjligt. Menyer anpassas efter säsong och tillgång på råvaror.

Att jobba med matproduktion i den omfattning vi gör, drar såklart mycket energi och innebär miljöpåfrestning.Självklart källsorterar vi allt vårt avfall, återvinner matsopor, återvinner köksfett och väljer ett miljövänligt elalternativ för vår dagliga drift.

Kan vi välja ekologiskt producerade råvaror så gör vi såklart det. Är de dessutom närproducerade så är det ju ännu bättre. Ibland måste vi dock välja. Det kan t ex vara bättre med en närproducerad växthusodlad sallad än en ekologisk som åkt lastbil ända från Holland.

Givetvis är alla våra ingredienser som går färska.

VI ÄR FLEXIBLA

Otrolig flexibilitet, vi hjälper alltid våra kunder på kort varsel då vi är medvetna om att det kan dyka upp plötsliga behov.

Utbildad personal

Vi har restaurangutbildad personal som sköter alla våra delar där sista ledet är våra chaufförer som är anställda servitörer på hjul.

Bra råvaror

All mat lagas från grunden utan tillsatser och med kontrollerade råvaror.

Vi som
arbetar på

Jobbar gemensamt för att aktivt öka miljötänket och kompetensen hos den egna personalen.

Ser till att vårt miljöarbete är en naturlig del av det dagliga arbetet.

Informerar våra leverantörer, samarbetspartners och gäster om våra värderingar.

Vi är väldigt stolta över vårt
ISO-certifierade miljöledningssystem.

Jobbar för att 

Tillämpa en helhetssyn den miljöpåverkan våra tjänster ger upphov till och göra val som är skonsamma mot miljön.

Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljöarbete.

Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.

Marknadsföra Event- och Cateringtjänster med bästa miljöegenskaper.

Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav, dvs miljölagstiftning samt föreskrifter. Vi vill gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.

Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra Kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.

Uppfylla vår miljöpolicy genom att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljö-aspekter och uppnå ständiga förbättringar. Detta genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.

VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av Matakademin samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Vår
miljöpolicy

är ett  långsiktigt åtagande
som skall förverkligas etappvis
för en mer  hållbar framtid.

 

@Systerobror-CATERING