Vår miljöpolicy

Vår verksamhet grundar sig i det traditionella och genuina.

Vårt miljöledningssystem grundar sig i ISO 14001:2015 och vi är certifierade.  Alla vi  som arbetar på Systerobror vill ta vårt ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker att det är viktigt att miljöarbetet blir en naturlig del av det dagliga arbetet.Vi försöker gemensamt att aktivt höja miljötänket och kompetensen hos den egna personalen men även försöka påverka våra leverantörer och gäster, 

och även informera våra samarbetspartners om våra värderingar.

Vår matfilosofi
Vårt fokus ligger på Nordiska tillagningstraditioner och råvaror och vi vill
gärna främja lokala producenter om så är möjligt. Att jobba med matproduktion i den omfattning vi gör kräver energi och innebär en stor miljöpåfrestning. Vi arbetar därför
med att anpassa menyer efter säsong och tillgång på råvaror. Detta innebär att
vi helst väljer ekologiskt producerade råvaror och om möjligt närproducerat.
Utöver detta källsorterar vi vårt avfall, återvinner matsopor, matfett, kartong, glas och metall. Denna filosofi utgör grunden för vår miljöpolicy och betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis för en renare framtid..

Vi jobbar för att:

  • Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d v s miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
  • Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöstörning och göra val som är skonsamma mot miljön.
  • Marknadsföra Event- och Cateringtjänster med bästa miljöegenskaper.
  • Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.
  • Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete.
  • Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
  • Uppfylla vår Miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter och uppnå ständiga förbättringar genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.
  • VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av Matakademin i Stockholm AB samt Festvåningen Muren AB samt att den är tillgänglig för allmänheten